Drs. Ellen van Caldenborgh
Vrijgevestigd BIG-geregistreerd Psychotherapeut, Klinisch- en GZ-psycholoog
Gevestigd in: 'The Bell'
Sarphatistraat 370
1018 GW Amsterdam
Tel. 06 14 62 21 14 (whatsapp / sms)
Aanmelden met aanmeldformulier

De Psychotherapeut

Zorgvisie Doelgroep Opleiding, registraties en lidmaatschappen BIG-Registraties Lidmaatschappen Beroepsverenigingen AGB-codes Kamer van Koophandel Werkervaring Kunst


Drs. E. M. W. (Ellen) van Caldenborgh
Vrijgevestigd, BIG-geregistreerd Psychotherapeut, Klinisch – en Gezondheidszorgpsycholoog
.
Supervisor en leertherapeut.

Zorgvisie

Psychotherapie is een vak dat binnen de Geestelijke Gezondheids Zorg een eigen plaats inneemt. Uit duizenden wetenschappelijke studies blijkt dat psychotherapie een effectieve behandelmethode is voor psychische stoornissen en problemen.
In psychotherapie staan gesprekken tussen de cliënt(en) en de psychotherapeut centraal, waarin een veilige ruimte wordt geboden om op zoek te gaan naar wat in u zelf omgaat, waardoor u beter contact met u zelf en anderen leert maken.

Het doel van psychotherapie is te herstellen van psychische problemen door deze te doen verdwijnen of aanzienlijk te verminderen en/of er beter mee om te leren gaan, door er anders naar te kijken, uzelf beter te leren begrijpen, en uw algehele niveau van functioneren te verbeteren. Ik richt me daarbij niet alleen op uw problemen, maar ook op uw gezonde kanten, uw eigen (veer)kracht, weerbaarheid, competentie, zelfvertrouwen, zelfacceptatie, talenten, uw eigen regie, identiteit.

Ik werk voornamelijk in de Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheids Zorg, de GGGZ.
Deze zorg is gericht op mensen met langer durende, complexe, psychische problematiek en vaak persoonlijkheidsproblematiek, die zijn vast gelopen met zichzelf en anderen, en problemen hebben op meerdere levensgebieden. Ik kijk naar de (destructieve) herhalingspatronen die achter langdurende problemen zitten. Door bewustwording van de oorsprong van psychische problemen kunt u ze beter begrijpen, verwerken en op zoek gaan naar andere mogelijkheden om er mee om te gaan.

Mijn behandelaanbod is gebaseerd op: psychodynamische psychotherapie. Omdat er, behalve verschillen, ook veel overeenkomsten zijn tussen de verschillende psychotherapiestromingen, integreer ik in mijn werk verschillende theorieën en technieken om op een adequate wijze aan uw individuele hulpbehoefte te voldoen. Zie voor verdere uitleg: de knop: psychotherapie: wat is Psychotherapie? en behandelvormen.

Het doel van psychodynamische psychotherapie is inzicht te verschaffen in het ontstaan, de achtergrond en de betekenis van psychische problemen, die u ernstig belemmeren in uw dagelijks functioneren en in relaties met anderen. De oorsprong kan zowel in het heden als in het verleden liggen.

U kunt zich soms angstig, onzeker, gedeprimeerd, voelen, zonder te begrijpen waar het vandaan komt. Het ervaren van zulke gevoelens kan het leven onbevredigend maken en leiden tot ernstige verstoring van studie, werk, intieme relaties. Het beeld dat u van u zelf en anderen heeft, kan sterk worden bepaald door de ervaringen met ouders en verzorgers in uw vroege jeugd. Maar ook latere ervaringen kunnen hun sporen achterlaten. Soms worden ervaringen van vroeger herbeleefd en onbewust herhaald in de omgang met anderen. Verbanden leren zien met de oorsprong van uw problemen geeft ruimte om eventuele traumatische ervaringen te verwerken, te erkennen, wat u vrijer maakt om nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen om met uw problemen om te gaan.

Nu ik ruim 25 jaar als vrijgevestigd psychotherapeut actief ben, werk ik als 65-plusser met plezier door in mijn praktijk, waarbij ik mijn ruime ervaring graag blijf toepassen.

Doelgroep

Ik werk met volwassenen, ouderen en adolescenten: individuen en paren.
Ouderen zijn ook zeer welkom in mijn praktijk.

Opleiding, registraties en lidmaatschappen

2019: opleiding tot supervisor NVP
2018: training tot leertherapeut NVP
2016: opleiding tot visiteur LVVP
1979 – 1990: Postdoctorale Opleidingen Psychotherapie en Klinisch Psycholoog afgerond, met als specialisaties: individuele Psychodynamische Psychotherapie, Groepspsychotherapie, Partnerrelatie- en Gezinstherapie. De Postdoctorale Opleidingen bestaan uit theorie, praktijk, supervisie en leertherapie.
1979: Doctoraal Klinische Psychologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen (KUN), nu de Radboud Universiteit.

BIG-Registraties

Beroepen Individuele Gezondheidszorg www.bigregister.nl
BIG-register Psychotherapie: registratienummer: 19032126616
BIG-register GZ-Psycholoog en Klinisch Psycholoog: registratienummer: 89032126625

Geregistreerd leertherapeut in register leertherapeuten Psychotherapie NVP zie hier info leertherapie
Supervisor FGzPt en NVP zie hier info supervisie
Geregistreerd in Kwaliteitsregister Psychotherapie NVP,
registratienummer PT-200218

Lidmaatschappen Beroepsverenigingen

Gewone lidmaatschappen

 • FGzPt Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten
  www.fgzpt.nl
 • NVP Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
  www.psychotherapie.nl registratienummer PT-200218
 • NVRG Nederlandse Vereniging voor Relatie-en Gezinstherapie
  www.nvrg.nl NVRG-10226
 • LVVP  Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
  www.lvvp.info lidnr. D001029
 • AVVP Amsterdamse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten
  www.svpa-Amsterdam.nl
 • NVGP  Nederlandse Vereniging voor Groepspsychotherapie
  www.groepspsychotherapie.nl lidnr. 261

AGB-codes

AGB-code zorgverlener: 94001090
AGB-code praktijk: 94001001

Kamer van Koophandel

34354667

Werkervaring

 • 2021 – heden
  Praktijk voor Psychotherapie Ellen van Caldenborgh
 • 1919 -heden
  Supervisor NVP
 • 1918 – heden
  Leertherapeut NVP
 • 2017 – 2022
  Visiteur LVVP
 • 1994 – 2021
  Vrijgevestigd BIG-geregistreerd psychotherapeut in de Psychotherapiepraktijk De Muzen, tot 1 maart 2021 een kostenmaatschap in samenwerking met collega Davidson.
 • 2018 – 2020
  Werkbegeleider van psychotherapeuten-in-opleiding en supervisor van basispsychologen bij de Psychotherapie Opleidingspraktijk Ithaca te Amstelveen.
 • 1991 – 1994
  Individuele-, partner-relatie- en groepspsychotherapeut in de groepspsychotherapiepraktijk ‘Amsterdam’.
 • 1979 – 1991
  Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog op het gebied van Individuele-, Partner- Relatie-, Gezins- en Groepspsychotherapie bij verschillende RIAGG’S.

Kunst

Beeldende kunst en psychologie, psychotherapie en psychiatrie hebben veel raakvlakken. Beeldende kunstenaars zijn vaak door psychologische fenomenen geïnspireerd. Vanuit congresorganisaties is het curriculum Beeldende kunst en de Psyche in het leven geroepen.
Als vrijetijdsbesteding studeerde ik – deeltijd – Kunstgeschiedenis en haalde in 2015 Bachelor of Art aan de UvA.