Drs. Ellen van Caldenborgh
Vrijgevestigd BIG-geregistreerd Psychotherapeut, Klinisch- en GZ-psycholoog
Gevestigd in: 'The Bell'
Sarphatistraat 370
1018 GW Amsterdam
Tel. 06 14 62 21 14 (whatsapp / sms)
Aanmelden met aanmeldformulier

Psychische problemen

Ontstaan van psychische problemen Problemen die ik behandel Problemen die ik niet behandel Medicatie


De grootsheid van de menselijke geest ligt in het vermogen tot zelfreflectie.
Mensen zijn uitgerust met zelfbewustzijn, we zijn nieuwsgierig naar onszelf.
Hoe meer zelfkennis, hoe beter het leven’.
Irvin Yalom, 2015

Ontstaan van psychische problemen

Psychische problemen kunnen heel klein beginnen en steeds erger worden. Het kan lang duren voordat men zich realiseert dat er iets ernstigs aan de hand is. Bij een psychisch probleem gaat het niet om een dipje, maar om een serieus probleem waar cliënten behoorlijk last van hebben en er onder lijden. Het kan verstrekkende gevolgen hebben voor het algemeen welbevinden, werk, sociale relaties. 

De meest voorkomende psychische problemen zijn:

  • Stemmingsstoornissen, zoals depressie.
  • Angststoornissen, zoals posttraumatische stress-stoornis, paniekstoornis.

Behalve psychische stoornissen zijn er levensproblemen, die bij het leven horen, zoals rouw, en problemen die samenhangen met een bepaalde levensfase, zoals het ouderlijk huis verlaten, aan een nieuwe baan beginnen, veranderingen met betrekking tot pensionering.
Deze levensproblemen kunnen psychische stoornissen worden.

Er kan sprake zijn van meer dan één psychische stoornis en/of de psychische problemen kunnen te maken hebben met lichamelijke problemen. Psychische problemen komen veel voor. Per jaar heeft een op de vier Nederlanders een psychisch probleem.

Als het niet mogelijk lijkt, de psychische problemen alleen of met vrienden op te lossen, is Psychotherapie een mogelijke vorm van psychische hulp.

Problemen die ik behandel

Aanpassingsproblemen
Agressieproblematiek
Angst- en spanningsklachten, stress
Assertiviteitsproblemen
Burn-out symptomen
Eetstoornissen, zoals anorexia en Boulimia
Identiteits- en losmakingsproblemen
Incest/seksueel geweld
Levensfase problemen
Migraine
Ongewenste kinderloosheid
Onverwerkte rouw
Opvoedingsproblemen
Partnerrelatieproblemen of problemen in verband met echtscheiding
Persoonlijkheidsstoornissen, die binnen een ambulante setting behandelbaar zijn
Psychosomatische klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn, buikpijn, zonder aanwijsbare medische oorzaak.
Seksuele problemen
Stemmingsstoornissen: depressieve klachten, zoals lusteloosheid, stemmingswisselingen, somberheid, slaapproblemen, schuldgevoelens, concentratieproblemen, vermoeidheid.
Trauma’s
Werk-en studieproblemen

Problemen die ik niet behandel

Ik behandel geen:

  • dermate ernstige persoonlijkheidsstoornisssen die niet in een ambulante setting te behandelen zijn
  • ernstige verslavingsproblematiek
  • psychiatrische stoornissen in engere zin en andere problemen waarbij psychotherapie ontoereikend is vanwege de aard van de stoornis
  • suïcidaliteit
  • crisissen (er is geen 24-uurs crisisopvang)

In geval van crisis geldt de gebruikelijke regeling dat u contact opneemt met uw (dienstdoend) huisarts, die zo nodig de crisisdienst van de GGZ inschakelt.

Medicatie

Als Psycholoog/Psychotherapeut verstrek ik geen medicatie. Indien medicatie geïndiceerd is, kunt u op korte termijn voor een consult terecht bij de psychiater met wie ik samenwerk of ik overleg met uw huisarts. Voor een consult bij de psychiater is een verwijzing voor psychiatrie, door uw huisarts, vereist.