Drs. Ellen van Caldenborgh
Vrijgevestigd BIG-geregistreerd Psychotherapeut, Klinisch- en GZ-psycholoog
Gevestigd in: 'The Bell'
Sarphatistraat 370
1018 GW Amsterdam
Tel. 06 14 62 21 14 (whatsapp / sms)
Aanmelden met aanmeldformulier

Supervisie

Definitie supervisie door NVP Tarief supervisie Wachttijd supervisie


Ik ben door de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie) en FGzPt (Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten) erkend als supervisor.

Definitie supervisie door NVP

Supervisie is de beroepsgerichte persoonlijke begeleiding, individueel of in groepsverband, met als doel de ontwikkeling van het professioneel functioneren van de supervisant, door
(a) het methodisch analyseren en evalueren van de door hem/haar verrichte werkzaamheden op het terrein waarop de supervisie betrekking heeft en
(b) de reflectie op het professioneel functioneren van de supervisant en de ontwikkeling daarvan.

In supervisie reflecteert de supervisant met de supervisor intensief over de behandeling, wat betreft diagnostiek, de keuze en toepassing van interventies, de therapeutische relatie, en persoonlijke zaken die de supervisant als behandelaar daarbij tegenkomt. Er wordt aandacht besteed aan een veilig leerklmaat.
Voor (GZ-) psychologen, psychotherapeuten (i.o.) klinisch psychologen (i.o.), psychiaters (i.o.),  die zich verder willen bekwamen in hun werk of specifieke vragen hebben, bestaat er de mogelijkheid om supervisie bij mij te volgen, o.a. voor psychodynamische psychotherapie.

In een kennismakingsgesprek worden wederzijdse verwachtingen besproken en komen zaken aan de orde zoals: opleiding, werkervaring, startniveau, positieve, sterke eigenschappen als therapeut, evt. blinde vlekken, mogelijkheid tot mentaliseren, concrete, haalbare leerdoelen. Er worden praktische afspraken gemaakt over het vooraf insturen van een sessieverslag, het meenemen van audio- en beeldmateriaal, het maken van supervisie- en evaluatieverslagen. De afspraken worden vastgelegd in een supervisiecontract.

Evalueren en feedback geven hangen nauw met elkaar samen en horen bij de ontwikkeling van het supervisieproces. De supervisie wordt, zowel door de supervisor als de supervisant, tussentijds en aan het einde van het supervisietraject geëvalueerd, aan de hand van de leerdoelen.

Tarief supervisie

Het tarief in 2024 is € 110,000 per 3/4 uur.

Wachttijd supervisie

Per juli 2024 heb ik weer plek voor enkele supervisanten.
U kunt een e-mail sturen naar: psychotherapie@ellenvancaldenborgh.nl voor info en afspraken. Wilt u ook uw NAW gegevens vermelden, de termijn waarop u supervisie wilt, in het kader van welke opleiding, en de dagen en tijden waarop u beschikbaar bent.