Drs. Ellen van Caldenborgh
Vrijgevestigd BIG-geregistreerd Psychotherapeut, Klinisch- en GZ-psycholoog
Gevestigd in: 'The Bell'
Sarphatistraat 370
1018 GW Amsterdam
Tel. 06 14 62 21 14 (whatsapp / sms)
Aanmelden met aanmeldformulier

Vergoedingen en kosten in 2024

Vergoedingen vanuit de basisverzekeringVoorwaarden voor vergoedingBehandeltarieven Overig (zorg) product (OZP)Tarief No ShowAnnulerenOnderscheid tussen Gespecialiseerde Geestelijke GezondheidsZorg (GGGZ) en Generalistische Basis Geestelijke GezondheidsZorg (GBGGZ)


Vergoedingen vanuit de basisverzekering

 • Psychotherapeutische behandelingen in de Gespecialiseerde GGZ, door mij uitgevoerd, worden vergoed vanuit de Basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Ik werk in de Gespecialiseerde GGZ.

Zorgprestatiemodel
Per 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ZPM ingevoerd. Het DBC-model (=Diagnose Behandel Combinatie) is afgeschaft. De behandeling wordt nu regelmatig, bijvoorbeeld maandelijks, afgerekend. Hierdoor krijgt u vaker van uw zorgverzekeraar bericht dat er betaling plaats vond.

Zorgvraagtypering

 • Er wordt gewerkt met een vragenlijst (HoNOS+), om het zorgvraagtype vast te stellen.
  Voor meer info over het zorgprestatiemodel en de zorgvraagtypering: zie de informatiefolder van de LVVP onder ‘Wat is zorgvraagtypering?’.

  In 2024 heb ik contracten met zorgverzekeraars, hieronder vermeld:
  NB: ik werk in de Gespecialiseerde GGZ.
 • Zilveren Kruis Zilveren Kruis Zorgverzekeringen
 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht, (inclusief De christelijke zorgverzekeraar) (3311);
 • Interpolis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (3313);
 • FBTO Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden (3351);
 • De Friesland Zorgverzekeraar N.V., statutair gevestigd
 • Achmea Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Zeist;

  VGZ
 • VGZ Zorgverzekeraar N.V.
 • IZA Zorgverzekeraar N.V.
 • N.V. Zorgverzekeraar UMC
 • N.V. Univé Zorg

  Zorg en Zekerheid
  ONVZ
 • ONVZ (Uzovi-code 3343)
 • VvAA zorgverzekering (Uzovi-code 3343)
 • ONVZ Expats

  Menzis
 • Menzis Zorgverzekeraar N.V.
 • Anderzorg N.V.

Met de overige zorgverzekeraars heb ik geen contracten. Maar u krijgt wel vergoeding. De facturen, die u van mij ontvangt en die u rechtstreeks aan mij betaalt, kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis krijgt u tussen de 60% en 100% vergoed. De belangrijkste polissen zijn natura- of budget polissen en restitutie polissen. Een restitutiepolis vergoedt doorgaans de behandelingen volledig, tot wat wettelijk ie toegestaan.
U kunt dit vooraf bij uw zorgverzekeraar schriftelijk navragen en schriftelijk uw vraag laten beantwoorden. U kunt het beste vragen:

 • welk percentage wordt vergoed
 • van welk soort tarief (eigen tarief, wettelijk tarief, gemiddeld gecontracteerd tarief, NZA-tarief)
 • bij een niet-gecontracteerde zorgverlener
 • bij Gespecialiseerde GGZ

Er bestaat een mogelijkheid van zogenaamde Akte van Cessie waarbij u mij machtigt, rechtstreeks de nota bij uw zorgverzekeraar in te dienen.

Bekijk de NZa-tarieven van 2024

Voorwaarden voor vergoeding

De verzekeraars stellen als voorwaarde voor vergoeding:

 • een schriftelijke verwijzing door uw huisarts voor gespecialiseerde GGZ. Voor voorwaarden waaraan een verwijzing moet voldoen, zie info bij aanmelding, onder verwijzing.
 • invoering van uw identificatiegegevens in mijn elektronisch declaratiesysteem. Uw diagnose wordt bekend bij uw zorgverzekeraar, tenzij u aangeeft, er bezwaar tegen te hebben door middel van een Privacyverklaring. Uw zorgverzekeraar heeft geen recht op inzage in uw dossier.
 • Invulling van een digitale vragenlijst bij aanmelding en afsluiting van uw behandeling (Zie bij ROM).

Behandeltarieven Overig (zorg) product (OZP)

De overheid heeft bepaald dat de vergoeding niet meer geldt voor behandeling van de diagnoses ‘aanpassingsstoornissen’, ‘relatieproblemen’ en ‘andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn’, de zogenoemde V-codes. De kosten voor deze behandelingen komen voor uw eigen rekening. Het maximum tarief ‘OVP niet-basispakketzorg consult’, OV0012 is in 2024 door de NZA vastgesteld op € 131,82 per sessie van 60 minuten. Dit tarief is in mijn praktijk van toepassing.

Tarief No Show

Bij het annuleren van afspraken 24 uur van te voren (dit is een wèrkdag, weekend telt niet mee), worden geen No Show kosten in rekening gebracht. De kosten voor te laat annuleren zijn € 80,00.

Annuleren

Lange wachttijden en zelfs aanmeldstops zijn in de zorg een groot probleem. Het is dus belangrijk dat de tijd zo efficiënt mogelijk wordt benut. Het veelvuldig afzeggen van afspraken is niet alleen nadelig voor uw behandeling, maar heeft ook negatieve gevolgen voor andere cliënten op de wachtlijsten die daardoor langer moeten wachten.

Onderscheid tussen Gespecialiseerde Geestelijke GezondheidsZorg (GGGZ) en Generalistische Basis Geestelijke GezondheidsZorg (GBGGZ)

Met ingang van 1 januari 2014 zijn de termen eerste en tweedelijns Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) vervangen door Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en Gespecialiseerde GGZ (GGGZ). Het is niet altijd eenvoudig, het onderscheid van te voren te maken.
Als Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog behandel ik cliënten met ernstige, complexe en al langer bestaande psychische problemen in de Gespecialiseerde Geestelijke GezondheidsZorg (SGGGZ), waar langerdurende behandelingen mogelijk zijn. Ook als eerdere Generalistische Basis-GGZ behandelingen niet effectief genoeg zijn gebleken, is er een indicatie voor Gespecialiseerde GGZ (voorheen tweedelijns Psychotherapie).

In de Generalistische Basis GGZ worden cliënten met lichte psychische symptomen kortdurend behandeld door de huisarts en de POH-GGZ, de gezondheidszorgpsycholoog of de eerstelijnspsycholoog. Het gaat hierbij om psychische problemen die korter dan 6 maanden bestaan, nog niet eerder behandeld zijn, zich niet voordoen in combinatie met andere fysieke of psychische problemen en niet geworteld zij in de vroege jeugd.